Käyttöehdot vuokralaiselle

Koli24.fi-palvelun käyttöehdot vuokralaisille

Versio: 25.4.2022

Huomaa, että alla olevat käyttöehdot koskevat Koli24.fi-sivustolla tapahtuvaa käyttöä ja varauksia. Mikäli sinut ohjataan tältä sivustolta toiselle esimerkiksi tuote-esittelystä suorittamaan varaus muualla kuin Koli24.fi-sivustolla, varaukseen tullaan soveltamaan toisen sivuston käyttöehtoja. Näiden välityskohteiden vuokrausehdot voivat poiketa Koli24 yleisistä vuokrausehdoista.

Tälläinen kohde sivustollamme on tällä hetkellä Kaskilinna, jonka varausehdot löytyvät osoitteesta Kaskilinna.fi.

Varaus- ja peruutusehdot

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Leijonakiinteistöt Oy:n (jäljempänä “palveluntarjoaja”) vapaa-ajan asuntojen vuokraamista, ilmoittelua ja markkinointia koskevan internetin välityksellä tarjottavan markkinapaikan (jäljempänä “palvelu”) käyttöön. Nämä ehdot koskevat vuokralaisten (jäljempänä “käyttäjä”) toimesta tapahtuvaa palvelun käyttöä sekä varausten ja vuokrasopimusten tekoa vuokranantajien ja käyttäjien välillä. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Tarkemmat kuvaukset palvelusta on saatavilla osoitteessa https://www.koli24.fi.

Palvelua voi käyttää myös alaikäinen käyttäjä, mutta palvelun kautta varauksia tai vuokrasopimuksia tekevän tulee olla 18-vuotta täyttänyt. Alaikäiselle mökin vuokraava henkilö on vastuussa alaikäisestä siitäkin riippumatta, majoittuuko hän itse samaan vuokrakohteeseen vai ei.

Koli24.fi-palvelun palveluntarjoaja

Leijonakiinteistöt Oy

Y-tunnus: 2970242-8

Kotipaikka: Juuka

Nunnanlahdentie 363, 83900 Juuka

www.koli24.fi

Sposti: info@koli24.fi

Puh: 050 593 4933

Yhteydenotot palvelun käyttöön tai tukeen liittyen: arkipäivisin klo 9:00 ja 15:00 välillä.

Vuokrakohteita koskevat yhteydenotot, valitukset ja reklamaatiot

Kaikki vuokrakohteeseen liittyvät yhteydenotot, huomautukset, reklamaatiot ja valitukset on osoitettava niiden suoraan kohteen vuokranantajalle. Reklamaatiot ja valitukset tulee tehdä viipymättä siitä, kun virhe tai muu sopimuksenvastaisuus on tullut käyttäjän tietoisuuteen. Reklamaation yhteydessä tulee myös yksilöidä vuokrakohteen virheet tai muut vuokrausta koskevat sopimuksenvastaisuudet.

Muutokset Koli24.fi-palveluun ja ehtoihin

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Palveluntarjoaja tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuillaan ja/tai palvelun käyttäjille. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Olennaisten ehtojen muutoksista palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan vähintään 1 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Koli24.fi-palvelun kuvaus

Palvelu on Koli24.fi-osoitteessa tarjottava markkinapaikka vapaa-ajan asuntojen vuokraamiseen, ilmoitteluun ja markkinointiin. Vapaa-ajan asunnon vuokranantaja voi listata oman vapaa-ajan asuntonsa palvelussa, markkinoida sitä mahdollisille vuokralaisille sekä vastaanottaa varauksia ja sopia vuokrakohteen vuokraamisesta suoraan käyttäjän kanssa. Vastaavasti käyttäjät voivat etsiä palvelusta sopivia vuokrakohteita sekä tehdä vuokrausta koskevia tiedusteluita, varauksia ja sopimuksia suoraan vuokranantajien kanssa.

Koli24.fi-palvelun käyttö

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että käyttäjä ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on palveluntarjoajalla oikeus rajoittaa käyttäjän palvelun käyttöä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, että sen palveluntarjoajalle ja vuokranantajille antamat tiedot ovat tarkkoja, riittäviä, totuudenmukaisia ja oikeita.

Käyttäjä ei saa (a) käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä ilman tämän ja palveluntarjoajan hyväksyntää; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta; (c) purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville palvelun tai sen teknologian lähdekoodia; (d) poistaa immateriaalioikeuksista kertovia merkintöjä palvelusta; (e) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (f) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta; (g) myydä, luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua ja sen käyttöoikeuksia ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta.

Vuokrasopimusten osapuolet

Nämä ehdot koskevat Koli24.fi-palvelun käyttöä eikä palveluntarjoajan ja käyttäjän välille synny missään tilanteessa muuta sopimusta kuin sopimus palvelun käytöstä näiden ehtojen mukaisesti. Mahdollinen vuokrasopimus mökin vuokraamisesta syntyy suoraan käyttäjän ja vuokranantajan välille, palveluntarjoaja ei ole osapuolena vuokrasopimuksessa. Palveluntarjoaja on ainoastaan välittäjän roolissa.

Hinnat, varaukset, vuokrasopimuksen syntyminen, laskutus ja avainten luovutus

Vuokrakohteiden kulloinkin voimassaolevat vuokrahinnat on ilmoitettu Koli24.fi-palvelussa kunkin vuokrakohteen ilmoitussivulla. Vuokranantajalla on oikeus oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen vuokrasopimuksen syntymistä. Vuokrasopimuksen syntymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos vuokran hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Sitova sopimus mökin vuokraamisesta syntyy käyttäjän ja vuokranantajan välille, kun (1) käyttäjä on varannut mökin, ja lisäksi (2) maksanut vuokranantajalle koko mökin vuokran yhdellä kertaa. Tehty vuokrasopimus on sitova eikä sitä voi peruuttaa, irtisanoa tai muuttaa muutoin kuin näiden ehtojen mukaisesti.

Mökkien varaaminen tapahtuu internetin kautta Koli24.fi-palvelussa. Varaukset ovat alustavasti voimassa seitsemän (7) vuorokautta varauspäivämäärästä lukien.

Käyttäjä maksaa laskun koko vuokrasummasta välittömästi tämän tekemän varauksen jälkeen tai kun vuokranantaja on varmistanut varauksen. Varaus on lopullisesti voimassa ja muuttuu molempia osapuolia sitovaksi vuokrasopimukseksi, kun vuokranmaksua koskeva suoritus näkyy palveluntarjoajan tilillä. Mikäli varausta ei makseta seitsemän (7) päivän kuluessa varauspäivämäärästä lukien, varaus raukeaa. Mikäli maksu saapuisi kuitenkin tämän jälkeen, sitovan vuokrasopimuksen katsotaan silti syntyneen, ellei vuokranantaja peru varausta ja palauta maksua käyttäjälle. Mikäli käyttäjä haluaa neuvotella maksuehdoista, tämän tulee ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan.

Käyttäjälle lähetetään lasku sähköpostiosoitteeseen, jonka tämä on ilmoittanut varauksen tekemisen yhteydessä.

Käyttäjän tulee sopia vuokrakohteen avainten luovutuksesta suoraan vuokranantajan kanssa. Avaimenluovuttajan yhteystiedot lähetetään käyttäjälle, kun vuokra on maksettu. Käyttäjän tulee sopia avaimenluovuttajan kanssa avainten luovutuksesta hyvissä ajoin ennen varauksen alkamista. Avaimenluovuttaja toimii vuokranantajan yhteyshenkilönä mahdollisia vuokrakohdetta koskevia kyselyitä, palautteita, reklamaatioita ja ongelmia koskien.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen käyttäjän toimesta

Käyttäjä on oikeutettu peruuttamaan varauksensa ja sen perusteella syntyneen vuokrasopimuksen seuraavin ehdoin. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (esim. sähköposti) suoraan vuokranantajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle. Mikäli käyttäjä kuitenkin kykenee osoittamaan, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei olisi tullut perille lainkaan käyttäjästä riippumattomista syistä. Varauksen peruuttamisesta pidätetään aina vähintään laskulla määritelty ennakkomaksu, joka on 35% varaussumasta. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokra-ajankohdan alkua, veloitetaan peruutuksesta koko vuokrauksen hinta.

Huolimatta siitä mitä edellä on sanottu, käyttäjällä on oikeus saada takaisin vuokranantajalle maksamansa summa (lukuun ottamatta ennakkomaksua), jos käyttäjä itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee ja käyttäjä peruuttaa varauksensa ennen vuokra-ajan alkua. Myös tällaisesta peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Peruutuksen yhteydessä käyttäjän tulee esittää luotettava selvitys peruutukseen oikeuttavasta seikasta. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas haluaa muuttaa vuokra-ajankohtaa ja se on mahdollista toteuttaa vuokrakohteessa, peritään muutoskuluina 30 euroa. Ajankohdan muutos on tehtävä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen loman alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään varauksen peruutuksena ja uuden varauksen tekemisenä.

Koronarajoitusten takia peruutettu varaus hyvitetään 100%.

Huomaa, että yllä olevat ehdot varauksen peruuttamiseen ja muuttamiseen koskevat Koli24.fi-sivustolla tapahtuvaa käyttöä ja varauksia. Mikäli sinut ohjataan tältä sivustolta toiselle esimerkiksi tuote-esittelystä suorittamaan varaus muualla kuin Koli24.fi-sivustolla, varaukseen tullaan soveltamaan toisen sivuston käyttöehtoja. Näiden välityskohteiden vuokrausehdot voivat poiketa Koli24 yleisistä vuokrausehdoista.

Tälläinen kohde sivustollamme on tällä hetkellä Kaskilinna, jonka varausehdot löytyvät osoitteesta Kaskilinna.fi.

Varauksen peruuttaminen vuokranantajan toimesta

Vuokranantaja ei ole vastuussa sopimusrikkomuksesta, viivästyksestä tai virheestä joka johtuu vuokranantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (force majeure). Vuokranantaja voi tällaisessa tilanteessa perua varauksen ja irtisanoa vuokrasopimuksen ilman korvausvastuuta. Käyttäjällä on tällöin oikeus saada vuokranantajalle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.
 

Oleskelu vuokrakohteessa ja vuokrakohteen käyttö

Ellei toisin sovita, vuokrakohde on käyttäjän käytettävissä tulopäivästä klo 16:00 lähtöpäivään klo 12:00 saakka. Vuokrakohteen avaimet luovutetaan lähtökohtaisesti käyttäjälle sinä ajankohtana, jonka käyttäjä on etukäteen ilmoittanut vuokranantajalle arvioiduksi saapumisajankohdaksi. Vuokrakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varauksen yhteydessä on ilmoitettu. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Kotieläinten tuomisesta vuokrakohteeseen on sovittava erikseen. Vuokrakohteen sisällä ei saa tupakoida ilman vuokranantajan etukäteistä lupaa. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan vuokrakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot vuokrananantajalle. Myös vahingon hoitamisesta aiheutuva työaika ja -kustannukset veloitetaan käyttäjältä. Lomakohde tarkastetaan ennen ja jälkeen käyttäjän saapumista.

Koli24.fi-palvelun toimivuus ja sen sisältämät tiedot

Vaikka palveluntarjoaja on suunnitellut palvelun huolellisesti, ei palveluntarjoaja anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi ja keskeytyksettä tai että sen sisältämät tiedot olisivat virheettömiä, ajantasaisia ja paikkansa pitäviä. Palvelu tarjotaan käyttäjän käyttöön “sellaisena kuin se on”. Palveluun saattaa tulla käyttö- tai toimintakatkoksia muun muassa kehitystyön, ylläpidon ja teknisten ongelmien vuoksi eikä palveluntarjoaja ole vastuussa käyttö- tai toimintakatkosten aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettyjen vuokrailmoitusten tai vuokranantajien syöttämien sisältöjen oikeellisuudesta, riittävyydestä, tarkkuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta, sillä palveluntarjoaja ei pääsääntöisesti tarkasta vuokranantajien syöttämiä sisältöjä. Vuokranantaja vastaa siitä, että vuokrakohde on sovittuna aikana käyttäjän käytettävissä ja että se vastaa laadultaan muutenkin sovittua.

Laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

Koli24.fi-palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelu on testattu ennen julkaisua, ei palveluntarjoaja voi taata että palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla. Käyttäjä vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot.

Henkilotiedot ja tietosuoja

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa https://koli24.fi/rekisteriseloste/.

Immateriaalioikeudet

Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille, joilta palveluntarjoajaa on mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille. Palveluntarjoaja ei luovuta käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia, vaan käyttäjä saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

Ehtojen voimassaolo

Näitä ehtoja sovelletaan käyttäjään niin kauan, kuin tämä käyttää palvelua. Käyttäjä voi lopettaa palvelun käyttämisen milloin vain. Palveluntarjoaja voi myös lopettaa palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Osapuolten väliseen sopimukseen, näihin käyttöehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena palveluntarjoajan kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa.

Mikäli sopimusosapuoli on Kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-käyttäjät voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Vastuunrajoitus

Tätä lauseketta sovelletaan vain sellaisiin käyttäjiin, joita ei katsota kuluttajiksi: Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, saamatta jäänyt myynti, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna enimmäismääränä on palveluntarjoajan käyttäjältä perimien vuokramaksujen yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa ensimmäistä vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen yhden (1) kuukauden aikana.

Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen liittyen. Palveluntarjoaja vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omista toimistaan. Pyynnöstä palveluntarjoaja voi toimittaa lisätietoja käyttämistään alihankkijoista.

Jos näissä ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta palveluntarjoajasta riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, vapautuu palveluntarjoaja velvoitteistaan ilman korvausvastuuta velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

Palveluntarjoaja voi yritys- tai liiketoimintakaupan taikka muun yritys- tai liiketoimintajärjestelyn yhteydessä siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien palvelun käyttöoikeutta, ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta.